Privacy Beleid 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij adviseren je deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Privacy Verklaring ACHT - Frank de Mink

ACHT van Frank de Mink geeft via websites, online media en marketing tools informatie en kennis door. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens. Soms werken wij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy verklaring is van toepassing op onze website (de 'Website') en de diensten die wij aanbieden. Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Persoonsgegevens

Om onze diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip 'persoonsgegevens' wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Wij vinden het van groot belang dat we zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dat betekent:

 • Wij vermelden duidelijk voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij door middel van deze privacyverklaring
 • Wij verzamelen persoonsgegevens alleen voor doeleinden waarvoor ze nodig zijn
 • In gevallen waarbij jouw toestemming vereist is, zullen we dat uitdrukkelijk vragen
 • We geven jouw gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat uitdrukkelijk nodig is om de gevraagde dienst te kunnen verlenen of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn
 • Indien wij jouw gegevens delen met derden maken wij duidelijke afspraken om ervoor te zorgen dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt
 • We nemen passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen, en dit eisen we ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen

 

Jouw toestemming

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruik maakt van onze diensten of producten, of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy verklaring. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten helaas niet aan jou leveren.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

Afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten je op onze websites of sociale media gebruik maakt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken: 

 • Je naam
 • Je bedrijfsnaam
 • Je geslacht
 • Je adresgegevens
 • Je woonplaats
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Je social Media gegevens, zoals (maar niet beperkt tot) gebruikersnamen

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden, afhankelijk van de dienst of functionaliteit die je kiest:

 • Om jou een gevraagde download te sturen
 • Om je een bestelling van een service, dienst of download via onze website te leveren
 • Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop
 • Om je inschrijving voor onze nieuwsbrief te verwerken
 • Om met jou te communiceren door middel van verzending van elektronische nieuwsbrieven
 • Om met jou te communiceren over jouw aanvraag voor een gratis gesprek
 • Om jouw vragen te beantwoorden, per e-mail of telefonisch
 • Om onze websites en social media pagina's te verbeteren

Nieuwsbrief

ACHT biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van aanbiedingen, kennis, (kortings)acties, blogs en ander nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het double opt-in systeem. Dit betekent dat je jouw toestemming door een nieuwe bevestiging verifieert. Wij vragen je om deze verificatie via een e-mail die we naar het opgegeven adres versturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Bestellingen

Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen) en betaalgegevens nodig. Wij zullen jouw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. Bij het afwikkelen van je bestelling en betaling wordt gebruik gemaakt van een derde partij. 


Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachte manier door ons gebruikt.

Beveiliging

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Wij zorgen dat degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij kunnen. Zo zorgen wij dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Mocht er ondanks onze inspanningen toch een datalek voorkomen, dan melden wij dit bij de daarvoor bestemde autoriteiten en nemen wij contact op met betrokkenen.

 

Bewaren van gegevens
Gegevens van klanten (mensen die workshops, online trainingen of coachingtrajecten hebben gevolgd) blijven bewaard in mijn administratie tenzij de klant een verzoek doet zijn of haar gegevens te verwijderen. Net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?

Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan onze financieel administrateur. Zij zullen zorg dragen voor veilige opslag van gegevens en correct verwerken van de boekhouding. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze website plaatsen samen met de nieuwe privacyverklaring. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of om jouw gegevens te wissen. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken
 • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken
 • Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via  gegevens onderaan deze pagina

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website verbonden zijn. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een veilige of betrouwbare manier met persoonsgegevens omgaan. Als je van diensten van desbetreffende websites gebruik wilt maken adviseren wij je om eerst hun privacyverklaring te lezen alvorens van hun diensten gebruik te maken.

Je kunt het privacybeleid van Google, Facebook en LinkedIn lezen voor meer informatie over het privacybeleid van deze partijen.

Wijzigingen
MetACHT houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Academie voor liefde en geluk adviseert u daarom regelmatig dit privacy beleid te raadplegen voor een update.

Inzage en wijziging van jouw gegevens
Als je een account hebt kun je daarop inloggen om je gegevens te zien en je wachtwoord te wijzigen.

Onderaan de nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om je af te melden voor mailings. Daarbij heb je de mogelijkheid om je volledig af te melden voor alle mailings of voor geselecteerde lijsten.

Contact

ACHT
Oude Haarlemmerweg 50

1901 ND Castricum
KvK-nummer: 38020782

​Vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen per e-mail worden verzonden aan:

f.demink@gmail.com

Laatst bijgewerkt: 25-05-2018